Artykuły (zajawki)

Pokrowce na krzesła – sprzedam - Czytaj całość

Białe pokrowce na krzesła w uni­w­er­sal­nym rozmi­arze - W związku z zakończe­niem w naszej fir­mie usług deko­ra­tors­kich, ofer­u­jemy Państwu zakup kom­pletu uży­wanych białych pokrow­ców na krzesła.

Pokrowce na krzesła – sprzedam - Czytaj całość

Dom w Tresnej – NA SPRZEDAŻ - Czytaj całość

NA SPRZEDAŻ: Dom 3 kondy­gna­cyjny o powierzchni użytkowej 190 m2 (całkowitej 300 m2) z ogrodem.

Dom w Tresnej – NA SPRZEDAŻ - Czytaj całość

Kokardy na krzesła – na sprzedaż - Czytaj całość

Szarfy z tafty do sprzedania:

W związku z zakończe­niem w naszej fir­mie usług deko­ra­tors­kich ofer­u­jemy Państwu wyprzedaż wybranych mate­ri­ałów, w tym kom­plet szarf do deko­racji krzeseł.

Kokardy na krzesła – na sprzedaż - Czytaj całość

Przyjęcie w kolorze fuksji. - Czytaj całość

Prezen­tu­jemy galerię zdjęć z ostat­niej deko­racji ślub­nej, utrzy­manej w kolorystyce fuk­sji, jas­nego i ciem­nego różu oraz fioletu.

Przyjęcie w kolorze fuksji. - Czytaj całość

Hortensje. - Czytaj całość

Prezen­tu­jemy kilka naszych real­iza­cji – buki­etów z uży­ciem kwiatów hortensji

Hortensje. - Czytaj całość

Nowy sezon dekoracji - Czytaj całość

Jeśli ktoś stoi włas­nie przed wyborem deko­racji ślub­nych serdecznie zapraszamy do współpracy

Nowy sezon dekoracji - Czytaj całość

Jarmark Wielkanocny w Galerii TARGÓWEK - Czytaj całość

Serdecznie zapraszamy do wzię­cia udzi­ału w kole­jnej edy­cji jar­marków świątecznych

Jarmark Wielkanocny w Galerii TARGÓWEK - Czytaj całość

Życzenia Świąteczne - Czytaj całość

Wszys­tkim Naszym klien­tom oraz sym­pa­tykom naszej pra­cowni składamy najserdeczniejsze życzenia

Życzenia Świąteczne - Czytaj całość

Żywiecki Jarmark Bożonarodzeniowy - Czytaj całość

Zapraszamy serdecznie do wzię­cia udzi­ału w Świątecznym Jar­marku orga­ni­zowanym na tere­nie Cen­trum Handlowo-​Targowego TARGÓWEK w Żywcu.

Żywiecki Jarmark Bożonarodzeniowy - Czytaj całość

Cyrkonie z hortensjami. - Czytaj całość

Przed­staw­iamy krótką foto-​galerię z ostat­niej deko­racji ślub­nej utrzy­manej w kolorystyce róż-​jasny fio­let– krem.

Cyrkonie z hortensjami. - Czytaj całość

Paginacja

1 2 3 >>

Witaj!

Zapraszam do obejrzenia prac w moim Portfolio.

Oferta

ZAPRASZAM DO OBE­JRZENIA NOWEJ STRONY PRA­COWNI ART ZONE www​.agnieszka​zon​.pl , gdzie może­cie Państwo zapoz­nać się z aktu­alną ofertą mojej firmy!

Informacja dla klientów

Zakres dzi­ała­nia:

Ostatnio w galerii

  • C:\fakepath\szarfa na krzesło nr A4 d
  • C:\fakepath\szarfa na krzesło nr A4